Certfikaty Międzynarodowe

Barlinek S.A. legitymuje się certyfikatem FSC (Forest Stewardship Council - Rada Zrównoważonej Gospodarki Leśnej), który jest potwierdzeniem, że produkty firmy powstają wyłącznie z racjonalnie zarządzanych i eksploatowanych zasobów leśnych, zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej. Barlinek S.A. uzyskał certyfikat FSC w grudniu 2002 r. (potwierdzony w r. 2005), po przeprowadzeniu koniecznych procedur. Wydała go międzynarodowa firma SGS z siedzibą w Genewie, uważana za wzorzec najwyższych standardów ekspertyz i nienaruszalności. Dzięki temu Klienci Barlinka mają absolutną pewność, że surowiec, z którego wykonano ich podłogi, został pozyskany z planowanych wycinek, zgodnie z prawem i normami ochrony środowiska.

Pelet produkowany w Barlinku posiada niemiecki certyfikat DIN 51731, upoważniający do sprzedaży tego biopaliwa na rynku tego kraju. Certyfikat potwierdza doskonałą jakość produktu i jest honorowany w większości krajów Unii Europejskiej. Ponieważ nie ustalono jeszcze krajowych norm dla peletu, niemiecka norma DIN obowiązuje praktycznie także w Polsce. Certyfikat został wydany przez Centralny Instytut ds. Badania Towarów - DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, z siedzibą w Berlinie.

Certyfikaty Krajowe

Barlinek S.A. jako jedyna polska podłoga drewniana legitymuje się Świadectwem Instytutu Technologii Drewna dla systemu podłóg sportowych, potwierdzającym zgodność z normą DIN 18032 część 2.

Opinia Instytutu Technologii Drewna, potwierdzająca spełnienie norm UE w zakresie stężenia formaldehydu.

Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dla deski podłogowej trójwarstwowej, stwierdzający dopuszczalność stosowania wewnątrz pomieszczeń budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Podłoga sportowa Barkiet Sport produkowana przez firmę Barlinek S.A. uzyskała kolejne potwierdzenie swej wysokiej jakości - certyfikat wystawiony przez Polski Związek Koszykówki. Uzyskany w maju 2004 r. certyfikat, wydawany wyłącznie przez PZKosz, zawiera wymagania techniczne stawiane przez FIBA - Międzynarodową Federację Koszykówki. Dotyczy dyscypliny, w której podłoga ma szczególne znaczenie, bowiem koszykówka to gra bardzo dynamiczna, gdzie właściwe odbicie piłki ma zasadniczy wpływ na jej przebieg i widowiskowość. Projektując podłogę przeznaczoną zarówno do profesjonalnych jak i amatorskich hal sportowych, konstruktorzy z Barlinka brali pod uwagę głównie bezpieczeństwo i wygodę sportowców. Rezultatem pracy badawczej barlineckich konstruktorów i wielu testów przeprowadzonych w Instytucie Otto Grafa w Stuttgarcie jest podłoga, która “pochłania” energię wytwarzaną przez zawodników podczas gry. Dzięki temu mniejsze jest ryzyko urazów stawów, ścięgien i układu kostnego człowieka.

Świadectwo Instytutu Technologii Drewna, poświadczające spełnienie warunków technicznych i organizacyjnych produkcji wyrobów z drewna w aspekcie wymagań fitosanitarnych.

Świadectwo Instytutu Technologii Drewna potwierdzające wytrzymałość złącza bezklejowego CLICK na rozciąganie oraz powstawanie szczelin pomiędzy warstwami użytkowymi deski trójwarstwowej.